Международные публикации

21.11.2011
Heder til tidligere UiT-direktør

Sist lørdag ble tidligere forskningsdirektør ved UiT, Ingvild Broch, hedret i Russland. Broch ble æresdoktor ved Det Nordlige Føderale Universitet i Arkhangelsk (NArFU).

I år er det 300 år siden det russiske multitalentet og polarforskeren Mikhail V. Lomonosov ble født.

Universitetet som er oppkalt etter han og som er UiTs strategisk samarbeidsparner i Nordvest-Russland; Det Nordlige Føderale Universitet i Arkhangelsk, har markert jubileumsåret med en rekke arrangement.

Årets kanskje mest sentrale markering gikk av stabelen lørdag 19. november, på Lomonosovs fødselsdag.

Et høydepunktet i programmet var kreering av NArFUs andre æresdoktor. Hederen tilfalt Ingvild Broch, som i mer enn 30 år hadde sitt virke ved UiT. Den første æresdoktoren ved NArFU var Thorvald Stoltenberg.

Se video fra arrangementet på hjemmesidene til NArFU: http://narfu.ru/univercity/news/24867/

I tillegg til en lang karriere innen forskning og undervisning - fra 1972 til 1994 som amanuensis og senere førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur - vil mange kjenne Ingvild fra hennes 11 år som forskningsdirektør (januar 1994 - desember 2004).

Samarbeid mellom Norge og Russland har vært en rød tråd gjennom Ingvilds lange og innholdsrike karriere, og innsatsen har også tidligere blitt anerkjent, blant annet i 1996, da hun ble kreert til æresdoktor ved Pomor statsuniversitet i Arkhangelsk, og i 1998, da hun ble tildelt Pushkin-medaljen for utbredelse av russisk kultur.

Rektor Jarle Aarbakke sier i en kommentar at lørdagens kreering av Ingvild Broch til æresdoktor ved NArFU er svært gledelig og usedvanlig velfortjent. Ingvild har vært en viktig brobygger mellom norske og russiske fagmiljø, og i UiTs arbeid med å bygge sterke og gode relasjoner til Nordvest-Russland.

Ingvild Broch har vært ansatt som spesialrådgiver i Universitets- og høgskolerådet fra 2005, men er nå gått av med pensjon.

Источник:

www2.uit.no

Возврат к списку