Международные публикации

22.04.2011
Landsdels Ulvalget

Russisk universitet med I samarbeidesprosjekt

Et prosjekt for kompetanseutvikling innen olje- , gass- og gruveindustrien i nord har fått en russisk medspiller i Northern (Arctic) Federal University i Arkhangelsk.

Prosjektet «Felles arbeidsmarked for olje, gass- og gruveindustriene i Nordområdene. Kompetanse- og kapasitetsutbygging» gjennomføres av NHO, Landsdelsutvalget, Statoil, Universitetet i Tromsø og med Bedriftskompetanse som prosjektleder.

Foruten en egenandel fra NHO som prosjekteier, finansieres prosjektet av Landsdelsutvalget og Barentssekretariatet.

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til kompetanse og kapasitetsbygging i et felles arbeidsmarked i nordområdene.

Tilgang på kvalifisert personell er et viktig strategisk spørsmål både for norsk og russisk side. Oppbygging av felles kompetanse med tanke på utdanning, sertifisering, bedriftskultur og muligheter å jobbe på begge sider av grensen står sentralt i prosjektet.

Utvikling av trainee-opphold for russiske ingeniører i nordnorske bedrifter og for norske ingeniører i russiske bedrifter vil også bidra til økt samhandling over grensene. Det planlegges også å foreta en pilot-rekruttering av russiske ingeniører til 5–8 nordnorske bedrifter.

I dette arbeidet har man nå fått med seg Norhern (Arctic) Federal University (NarFU)i Arkhangelsk. Samarbeidet ble etablert under et møte mellom prosjektledelsen og ledelsen ved universitetet i forrige uke. I tillegg er det en rekke partnere fra industrien, både på norsk og russisk side.

— Vi er primært interessert i å utvikle et kurs i ingeniørfag, som skal være godkjent etter internasjonale standarder og krav, -kommenterer Marina Kalinina, NArFUs prorektor for internasjonalt samarbeid, på universitetets nettsider.

— I regi av prosjektet er det planlagt etablering av felles utdanningsprogram, for eksempel om særtrekk ved det å drive business i Russland og Norge, etablering av samarbeid med arbeidsgivere i Barentsregionen og mye mer.

Возврат к списку