Международные публикации

03.11.2010
University of Nordland

Førsteamanuensis Marit Sundet ved Høgskolen i Bodø har arbeidet for å få på plass formelle avtaler med høyere russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Nord/Vest Russland.

— Northern Arctic Federal University er vår viktigste samarbeidspart her, og foruten avtalen som Høgskolen i Bodø ved Fakultet ved samfunnsvitenskap (FSV) og koordinatorene ved seks av de åtte russiske utdanningsinstitusjonene har undertegnet, er det også underskrevet et spesifikt vedlegg som gjelder Bologna- prinsippene om inntaksregler og gjensidige forpliktelser.

Возврат к списку