Конференция Производство и наука — за сотрудничество