Международные публикации

12.07.2012
Reiser til festival i Arkhangelsk for a FORTELLE OM FILM

Erik Smith-Meyer

Hvordan finner en filmregissor sin egen stemme?

Det skal regissør Erik Smith-Meyer fortelle om under filmfestivalen Arctic Cinema i Arkhangelsk i september.

— Jeg fikk en forespørsel fra festi-valen omjeg hadde lyst til a vsre med som en arktisk filmskaper og jeg har jo en del arktiske tema i mine filmer, for a si det sann, sier Smith-Meyer de-buterte som filmskaper i 2003 med spillefilmen Svidd neger. I 2005 kom dokumentaren Fyret og i 2008 novel-lefilmen Iskaldt.

nurff.jpgFilm, kurs, jury

— Jeg skal vise noen filmer pa festiva-len, sitte i jury og holde kurs. Det blir alreit og trivelig.

— Hva skal du holde kurs i?

— Om regissørens egen stemme. Rett og slett at man ma finne sin egen stil, sier Smith-Meyer som foruten a vaere kulturhussjef i Tromsø jobber med en ny dokumentaren med ar-beidstittelen Da byen ble stille — om Tromsøs jødiske befolkning.

— Den satser vi pa skal vaere ferdig om halvannet ars tid.

— Har du vazrt i Arkhangelskf0r?

— Jeg har aldri vaert i Russland i det hele tatt, sa dette blir stralende moro pa alle mulige vis!

Vitenskapskonferanse

Arctic Cinema er en internasjonal filmfestival for amatører og profesjo-nelle og den arrangeres for andre gang. Parallelt med festivalen arran-geres den internasjonale vitenskaps-konferansen «History of the discovery and exploration of the Arctic».

— Foruten a involvere russiske og internasjonale eksperter og filmska-pere, ønsker vi at fagfolk skal m0te amatørfilmskapere. Vi tror at ved a bringe sammen kulturelle tradisjoner fra ulike land i Barents euroarktiske region kan vi tiltrekke det globale samfunnets oppmerksomhet mot li-vet og arbeidet til folk i Arktis, opply-ser festivalen.

Foruten Smith-Meyers Iskaldt og Fyret bestar filmprogrammet av føl-gende:

  • Post-Horse (Russland). Regi: Andrei Golovnev.
  • «http» (Polen/Finland). Regi: Jus-tyna Ziemkiewicz.
  • Madleen (Palestina). Regi: Reham al Ghzali.
  • Fzzzzt! (Norge). Regi: Simen Sø-bye & Eskild Carlsen.
  • Fittbacka — ett javla ungdomshem (Sverige). Regi: Rojda Sekersoz.
  • Unruly (Sverige). Regi: Fanni Me-telius.
  • Pretend (Sverige). Regi: Greta Re-chlin.

Pa festivalens gjesteliste finner vi ogsa filmskaper Knut Erik Jensen, Line Klungseth Johansen og sjef for Nordisk Ungdoms Filmfestival (NUFF), Herman Greuel.

tove.jpgJOURNALIST
TOVE MYHRE
tove.myhre@nordlys.nc

Источник:

NORDLYS

Возврат к списку