Международные публикации

06.12.2011
Ny avtale med Arkhangelsk

Universitetet i Stavanger har signert ny samarbeidsavtale med North Arctic Federal University (NArFU) i Arkhangelsk. Dermed styrker UiS sin aktivitet i nordområdene ytterligere.

NArFU er pekt ut som det viktigste universitetet på russisk side når det gjelder utvikling av nordområdene innenfor oljeaktiviteter.

UiS ønsker å bidra til denne utviklingen med sin kompetanse fra 40 år med forskning og utdanning på olje- og gassområdet.

Samarbeidsavtalen legger spesielt vekt på forskning på bærekraftig utvikling av naturressurser.

Bidrar til utviklingen
– UiS vil være en viktig aktør i nordområdene. Vi ønsker å bidra til utviklingen med kompetanse og norske standarder, i samarbeid med våre partnere i nord, sier prorektor Tor Hemmingsen.

Sammen med leder for eksterne relasjoner ved TekNat-fakultetet, Terje Frøiland, representerte Hemmingsen nylig UiS under et besøk ved NArFU. Anledningen var en norsk-russisk feiring av jubileene til vitenskapsmennene Mikhail Lomonosov og Fridtjof Nansen.

Besøket varte i fire dager og omfattet blant annet en internasjonal konferanse med fokus på muligheter i Arktis i samarbeid med industrien, universiteter og styresmakter.

Det ble også arrangert en workshop for unge forskere der to masterstudenter fra UiS deltok.

Sender søknad
Det var i tillegg møter om fremtidig samarbeid mellom NArFU og UiS og omvisning på nytt forskningssenter.

Oppfølging av samarbeidet fortsetter på UiS 18.-21. desember. Da kommer en delegasjon fra NArFU med viserektor for internasjonalt samarbeid, Marina Kalinina, i spissen.

Målet er å utarbeide en søknad til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Utenriksdepartementet om et femårig samarbeidsprosjekt.

Источник:

uis.no

Возврат к списку