Единая информационная служба
+7 (8182) 21-61-07

Выпускники

Выпускники, закончившие университет с отличием

Первые выпуски (все дипломы)

1938 г.

Антоненко П.Л.
Бураго В.Я.
Васильева Н.В.
Грибов В.Н.
Калинин А.В.
Лобанов М.А.
Юрьева Е.И.

1939г.

Варакин К.М.

1941г.

Ананьин И.И.
Беляев Ф.И.
Дубровин П.В.
Макарьина В.А.
Чумбаров С.Е.
Чумбарова Н.П.

ДИПЛОМЫ С ОТЛИЧИЕМ В УЧИТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ

1949г.

Мальцева Л.В.
Распутин Н.А.

1950г.

Мымрин А.А.
Федорина Н.П.

1953г.

Цаплина З.Н.

Дипломы с отличием в Педагогическом институте
физико-математический факультет

1951г.

Ляпушкина М.Ф.
Назарова Л.И.
Рудакова Е.А.

1952г.

Пудышев В.С.

1953г.

Кузнецова Т.И.
Лешуков М.К.
Мокиевский Л.И.

1954г.

Бирюкова С.А.
Орехова В.В.

1955г.

Кульватенко Р.Б.
Попова И.А.

1956г.

Таращанская Р.Л.
Хвостов А.П.

1957г.

Добрынина В.В.
Пальянова Л.И.
Туфанова Н.А.

1958г.

Кирик М.Ф.
Куникова О.В.

1959г.

Глухова Т.И.

1960г.

Зеель Э.О.
Суровцева В.В.

1961г.

Копосов Г.Д.
Попова М.И.

1963г.

Маурина Л.П.

1968г.

Дранникова Н.А.
Лунева Г.Е.
Малышева Г.М.

1969г.

Борвинская Л.А.

1970г.

Кузнецова Л.А.
Мазурец И.С.

1972г.

Бан Т.М.
Клемушина С.Д.
Ложкина К.И
Митляева О.В.

1974г.

Звягина А.А

1976г.

Шустер Е.Е.

1977г.

Миронова О.А.

1978г.

Мерзлый Н.Н.

1979г.

Дидковская Н.В.
Фалилеева Е.Г.

1980г.

Лобанова Д.А.

1982г.

Красильникова О.И.
Поташева Н.В.

1983г.

Иванникова М.Н.
Ирмена М.В.
Ускова М.В.

1985г.

Видякина Т.В.
Ромодин А.В.

1986г.

Кожина Е.В.
Кознов В.В.
Шитова Н.А.
Попов В.Н.

1988г.

Соколова И.Г.
Еремеевская Е.Г.

1990г.

Пычкина Е.Ю.
Рогова М.Г.

1993г.

Годовикова Н.Г.
Зеель В.Э.
Копосов Д.Г.
Меньшикова Ю.С.
Третьякова Г.В.
Чернокова М.А.
Шестакова М.А.

1994г.

Биба Г.Н.
Бугаенко О.Д.
Ногтев А.В.

1995г.

Егорова Е.В.
Котова С.Н.
Попов И.Н.
Саблина О.Л.
Федькушева Л.И.
Чуркина С.Ю.

1996г.

Владимирова Ю.И.
Куницина И.А.
Лапатина И.Н.
Нечаев С.Н.
Озерова И.А.
 

Дипломы с отличием
на математическом факультете получили

1997г.

Верт-Миллер А.Э.
Лозинская Г.В.
Минькина Е.З.

1998г.

Шабанова Ю.А.
Сабурова Н.Ю.

1999г.

Овсянникова О.Ю.
Южаков Ю.В.

2000г.

Варзигина Н.В.
Гусев С.В.

2001г.

Конечная Н.Н. 
Долгих И.Н.

2002г.

Таскаева И.И.
Дорогобид А.М.
Михаскив Д.Н.
Коряковская А.М.
Чижкова О.Н.

2003г.

Суханов Е.В.
Вехарева О.С.

2004г.

Зметная М.В.
Третьякова А.С.
Ложкина Е.М.

2005г.

Загребельная Е.И.
Латухина Е.А.
Овсянкин И.П.
Окулова Е.А.
Чирцова М.А.

2006г.

Короткая Н.В.
Кузьминская М.Н.
Никулин М.С.

2007г.

Васильянова В.А. 
Галкина А.В. 
Гарах И.С. 
Горбылева И.С. 
Меньшикова Т.С. 
Красникова Н.Б. 
Кочнев А.Ю. 
Попов Д.В. 
Уткина М.А. 

2008г.

Белякова А.А.
Валькова О.Г.
Валькова Л.Г.
Гришанцов А.П. 
Елькин В.Н. 
Ильина С.В. 
Коротких И.А. 
Красильников С.С. 
Лагунова О.А. 
Никитина Т.А. 
Полозова М.Н. 
Томилова М.С. 
Чуров Т.Н. 
Шерстняков Д.К. 

2009г.

Балякина И. Ю.
Дмитренко О. В.
Дряхлицына М. И.
Дунаева Ю. В.
Зайкова Т. Е.
Коротина Л.Ю.
Костромин И.М.
Кочубей В. С.
Пескова Л. С.
Рогозина Н. Л.
Семенцова О. В.
Суханов А.И.
Фокина О. А.
Хабаров В.В.
Хлебосолова Н.Н.
Четайкина О. В.
Шангин С. А.
Шелыгина М. А.
Шестакова Т. А.2010г.

Белозерова Д. В.
Быкова О. П.
Валькова Л.Г.
Гагарина Е.А.
Гарах И.С.
Гурова А.В.
Заболотская А.А.
Замараева Д.Е.
Зубрецкий Д.Ю.
Константинова Т. В.
Куроптев А.А.
Ловкова Е.И.
Ломакина Е.В.
Ломтева Т. В.
Лущик И. М.
Марковская Н.А.
Никитина П. В.
Павлова Г. М.
Панова М. А.
Пеньевская Е. И.
Проскуряков А. С.
Родионов А.В.
Самылова Ю. В.
Томилова М. С.
Черных Я. В.
Чуров Т. Н.

2011г.

Башмакова Е. А.
Измайлова Т. Н.
Сальникова Н. А.
Уждавинис М. Ю.
Балякина И. Ю.
Кочубей В. С.
Лидина Д. Ю.
Привалихина Н. Л.
Шестакова Т. А.
Козловская К. В.
Махлышева А. Н.
Старостина В. В.
Горячева А. А.
Коробицина А. С.
Лаптандер Н. С.
Лисакова А. В.
Меньшиков М. А.
Блинова У. Е.
Дорофеева И. А.
 

2012г.

Алдохина Л. В.
Буторина М. А.
Вдовин А.В.
Гнатюк А. Ю.
Заболотская А. А.
Макарова Ю. С.
Марковская Н. А.
Мартяков Д. А.
Махарашвили Д. М.
Пальчикова Т. В.
Проскуряков А. С.
Родионов А. В.
Филиппов И. А.
Черных Я. В.
Шумилова Е. В.

2013г.

Артемьева М.В.
Ваймугина Н.А.
Высотина Н.В.
Ерпулева Е.А.
Жданова В.В.
Жуков А.А.
Измайлова Т.Н.
Ильина Н.Л.
Каркавцева Е.С.
Ковалёва А.А.
Ковалева Е.В.
Кричук А.В.
Лебедев С.А.
Лысцева Е.Ю.
Малыгина М.В.
Павлова М.А.
Петрова М.В.
Пышнограева Т.А.
Пяткова С.А.
Романов Е.Н.
Рябов Д.А.
Савченко Я.Ю.
Санкович Д.С.
Сезонова Л.Е.
Скребцова Н.Е.
Соболева И.А.
Суховерхова А.М.
Титова А.А.
Трапезникова А.И.
Третьяков И.К.
Трусов С.А.
Фатхуллина К.С.
Фрейман А.А.
Черняева Н.Н.
Швецова О.С.
Шехурин И.В.
Широкая Е.В.
Щеголев Н.Н.

2014г.

Щеголев Н.Н.
Выучейская М.В.
Гришанцов Д.П.
Журо С.В.
Калинин В.В.
Макарова Ю.С.
Некрасова К.А.
Окатов М.Ю.
Рабинович Т.С.
Родионов А.В.
Рябов М.Н.
Сивков А.А.
Собинина А.А.
Сорванов А.А.
Тимофеева А.О.
Фатеева К.С.
Хотенова М.В.
Чесноков А.И.
Щербак В.В.

2015г.

Щербак В.В.
Авдеев А.Е.
Андреев А.В.
Антипин А.Л.
Артемьева М.В.
Бажанова К.В.
Белова О.П.
Беляков А.В.
Болдырев Д.М.
Брокс П.С.
Вингерцев О.И.
Виноградова В.Р.
Ганжа Т.И.
Глотова А.Г.
Дунаева Л.В.
Илатовская А.С.
Казимирова Л.Д.
Калачникова Е.С.
Клевенская Н.В.
Колотова А.В.
Кондратюк К.П.
Копосов Е.С.
Коткина М.В.
Крумин Р.В.
Кузенкова О.О.
Кузьмина К.Г.
Кузьминская Е.Н.
Курбакова В.А.
Лыткина Е.А.
Напреева Е.В.
Одоева Р.В.
Плешков А.Е.
Полханова М.А.
Рогозина А.С.
Ройтер Р.М.
Рыцева Т.П.
Рябова Т.С.
Ряснова Е.В.
Салтыкова Е.В.
Сафронова Ю.А.
Семакова А.А.
Спиров М.А.
Субботин А.Н.
Таразевич А.А.
Дата изменения страницы 25.03.2016