Management

Director — Sergey V. Grib

Telephone: +7 (8184) 53-95-86
e-mail: s.grib@narfu.ru

Deputy Director for Academic Affairs – Olga A. Amelina

Telephone: +7 (8184) 539-584 ext. 3602
e-mail: o.amelina@narfu.ru

Deputy Director for Social Work – Marina E. Ivanova

Telephone: +7 (8184) 539-569 ext.3603
e-mail: m.e.ivanova@narfu.ru

Deputy Director for Industrial Training – Vadim V. Zvyagin

Telephone: +7 (8184) 539-569 ext.3605
e-mail:  v.zvyagin@narfu.ru

Updated 11.04.2017